20.12.2020 tarihinde, Afrika kıtasında Arap dilinin geçmişle günümüz arasındaki gerçekliğine ilişkin Uluslararası Sanal Konferansın çalışmaları sonuçlandırılmıştır.
Konferans, International Suleiman University tarafından Fas’taki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi, Saint Joseph Üniversitesi, Lübnan’daki Lübnan Üniversitesi, Sudan’daki Kızıldeniz Üniversitesi, Irak’taki Kufa Üniversitesi’ndeki Eğitim Fakültesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Fildişi Sahili’ndeki Al-Furkan İslam Üniversitesi, Nijer’deki Haj Mahmoud Ka`t Üniversitesi ve Benin’deki İbn Battuta Afrika Enstitüsü, Çad’daki Arap Dil Kurumlarını Destekleme Uluslararası Birliği, Araştırma ve Çalışmalar Merkezi Kızıldeniz Havzası Ülkeleri, Uluslararası Tarihçiler Birliği ve Alman Barış ve Akademik Gelişim Örgütü.
Konferans etkinlikleri üç gün boyunca (18.19.20\12\2020) gerçekleşti ve açılış oturumu ve kapanış oturumuna ek olarak on dört bilimsel oturuma ayrıldı.Konferansta 76 araştırma bildirisi sunuldu ve 328 bilimsel müdahale sunuldu. tüm oturumlar.
Açılış oturumu linki:
https://youtu.be/2KfE01iFx0E
İlk bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/EOABNdJVmAo
İkinci bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/BiycuBYaP3A
Üçüncü bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/KdOsAZ5jA6c
Dördüncü bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/5mCeE2B8AGA
Beşinci bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/qf6v9T5DKL4
Altıncı bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/um1Z1yYjTlM
Yedinci bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/C1VgEk8NYDU
Sekizinci bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/4mzP04XxPbo
Dokuzuncu bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/y_Nq9c1GRjU
Onuncu bilimsel oturumun linki:
https://youtu.be/3x_4z4LU1fw
Onbirinci bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/GS88YssxzKs
On ikinci bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/0G1darQNGAw
On üçüncü bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/MNPomuvUrcM
On dördüncü bilimsel oturumun bağlantısı:
https://youtu.be/HDLHCDj9KLI
Son oturum linki:
https://youtu.be/hMl8LIL-xV4
Son açıklama linki:
https://youtu.be/RSscM88U73Q